Öğrenci

Bölümümüz hakkında genel bilgiler

2017-2018 yılı için İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümüne 93 kişilik kontenjan verilmiştir. TM-3 puanı türüyle girenlerden en düşük puan, 435.687 iken en yüksek puan 470.626 şeklindedir. 2018 yılında puan türü EA olarak değiştirilmiştir.

Daha detaylı bilgi için YÖK Atlas'tan bilgi alabilirsiniz.    

Yapmış oldukları akademik çalışmalar ile alanında öncü olan öğretim üyelerimizin yürüttüğü 4 senelik İ.Ü. Psikoloji lisans eğitimi programı, psikolojinin birçok farklı alanından dersleri kapsayan zengin bir içeriğe sahiptir. 2018 itibariyle 5 Doçent, 5 Yard. Doçent ve 4 Profesörden oluşan 14 kişilik öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. Bölümümüz 2014 yılında Türk Psikologlar Derneği tarafından akreditasyon belgesi almaya hak kazanmıştır. Bu belge, bölümde verilen derslerin eğitim kalitesi, psikoloji alanlarında doktoralı öğretim üyesi sayısı gibi kriterleri içerdiğinden oldukça önemlidir. 

Dersler ve İçerikleri

Ders programı içeriğine  EBS sisteminden ulaşılabilir.  

Yeni başlayan öğrenciler, 1. sınıflarının güz ve bahar dönemlerinde Psikoloji bölümünde verilen zorunlu dersler dışında fakülte genelinde diğer bölümlerin de aldığı zorunlu ortak derslere (Atatürk İlke ve İnkılapları I ve II, Güzel Sanatlar I ve II, Türk Dili I ve II, Yabancı Dil I ve II)  sahiptir. 3. sınıf güz döneminden itibaren öğrenciler zorunlu dersler dışında seçmeli dersler havuzundan dersler seçebilirler. Bir dersin zorunlu ya da seçmeli olduğu ilgili linkteki derslerin sağ tarafında yer alan Z/S bölümünden görülebilir. Öğrenciler 2. Sınıftan itibaren seçmeli ders almaya başlamaktadırlar. Derslerin sağ tarafında yer alan her derse ilişkin ayrı ayrı belirtilen kredi, dersin yükü ve kaç saat sürdüğüne göre belirlenmektedir. 

Mezuniyet Koşulları

AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) mezuniyet koşulu ile ilgili olup 4 sene boyunca alınan ve başarılı olarak geçilen tüm derslerin AKTS’leri tek tek toplanarak 240 olması koşulu aranır. AKTS, öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan Avrupa kredi transfer sistemi olarak tanımlanmaktadır (Bkz. İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği).

Sınavlar

Edebiyat Fakültesindeki her bölüm gibi Psikoloji bölümünde de her dersin hem güz hem de bahar dönemi için bir vize ve bir final olmak üzere bir yarıyılda iki sınavı yapılır. Bu sınavların tarihleri her sene akademik takvimlerde belirlenir ve internet sitesinde dönemin başında duyurulur. Ayrıca sınav zamanına yaklaşık bir hafta kala bir tarihte her dersin sınav yeri ve günü hem Edebiyat Fakültesi hem de Psikoloji Bölümünün sitesinden ayrı ayrı duyurulur.

Staj

Psikoloji öğrencileri gönüllü olarak staj yaparak mesleki deneyim kazanabilirler. Detaylar, staj sayfasından incelenebilir.

Değişim Programları

Psikoloji öğrencileri hem akademik hem kişisel gelişimleri için Erasmus, Farabi veya Mevlana programlarından biri ile yurtiçi veya yurtdışı değişim öğrencisi olabilirler.

Yandal ve Çift Anadal

Öğrenciler dilerse yandal - çift anadal olarak adlandırılan programlara başvurabilirler. Her sene başvuru koşulları ve şartlar öğrenci işleri sayfasında duyurulmaktadır.

Yandal programı: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda başka bir diploma programının belirli derslerini almak suretiyle diploma yerine geçmeyen sertifika alabilmelerini sağlayan programı ifade eder.

Çift anadal programı: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programından ders alıp bu program içinde ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı ifade eder.

Mezuniyet Sonrası

Bölümümüz her sene ortalama 100 mezun verilmektedir. Asgari olarak 240 AKTS ve 2.00 AGNO (Akademik Genel Not Ortalaması) ile mezun olduğunuzda, diğer üniversitelerde olduğu gibi Fen ve Edebiyat Fakültelerine bağlı psikoloji bölümlerinden mezun olan öğrencilere Psikoloji Lisans diploması verilir ve psikolog olarak çalışabilirler. 

Psikologlar, sağlık sektöründe devlet hastaneleri ve özel hastanelerde, halk sağlığı birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca kreş ve huzurevlerinde, adliyeler, sosyal hizmetler birimlerinde, halka ilişkiler ve insan kaynakları alanlarında, cezaevleri ve emniyetlerde, endüstrilerde görev alabilirler. 

Eğer klinik psikolog olmak isterseniz, üniversitelerin klinik psikoloji alanında yüksek lisans programlarından birinden mezun olmanız gerekmektedir.


Üniversitemizin öğrencilere sağladığı imkanlar

Ulaşım

Ülkemizde kurulan ilk psikoloji bölümü olan bölümümüz, İstanbul’un eşsiz tarihi yarımadası olan Fatih ilçesinin Laleli semtinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Fakülteye Kabataş-Bağcılar tramvay durağının Laleli durağından ya da Yenikapı-Hacıosman metrosunda Vezneciler durağında inilerek rahatlıkla ulaşılabilir. 

Kütüphane

Öğrenciler çalışmalarını sürdürmek için fakültenin içerisinde 3. katta bulunan Genel Kitaplığı ve fakültenin önünden Beyazıt durağına doğru ilerleyip 7/24 açık olan Merkez Kütüphaneyi kullanabilirler. Öğrenciler, kütüphaneye giderek tezler, kitaplar, dergiler gibi yayınlara ulaşabilir ve inceleyebilirler. Kütüphanemize çevrimiçi olarak da ulaşabilir ve  bünyesindeki veri tabanlarını kullanarak e-kaynaklara online olarak da erişebilirler. Özel gereksinime sahip öğrencilerimiz için Merkez Kütüphanenin içinde Engelsiz Bilgi Merkezi de mevcuttur 

Ayrıca Bkz.

Genel Kitaplık

Nadir Eserler Kütüphanesi

İnternet erişimi

İstanbul Üniversitenin bütün yerleşkelerinde eduroam ismi ile Wi-Fi internet hizmeti verilmektedir. Her dönem kayıt yenileme, ders seçme işlemleri AKSİS programı üzerinden online yapabilmektedirler. Ayrıca AKSİS programı kullanılarak öğrenciler aldıkları derslerin öğretim üyeleri ile haberleşebilir, ders içeriklerini görebilir, sınav ve ders programlarına erişebilir ve belge isteklerini (öğrenci belgesi, transkript vb.) sistem üzerinden yapabilmektedirler.

Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz içerisinde farklı yerleşkelerde bulunan Mediko, sorunsuz ve sınırsız sağlık olanaklarıyla üniversite öğrencilerine hizmet vermektedir.

Öğrencilerimiz dilerlerse Rehberlik ve Sağlık Hizmetinden faydalanabilirler. 

Engelsiz Üniversite

Engelli öğrencilerimiz gerekli destek için engelli öğrenci biriminden bilgi alabilirler.

Konaklama

Öğrencilerimiz, fakültemizin merkezi konumu sayesinde İstanbul'un neresinde konaklarsa konaklasın, okula kolayca ulaşım sağlayabilirler. Yurtlarla ilgili bilgi için üniversitemizin sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Burs 

Öğrencilerimizin başvurabilecekleri burslarla ilgili bilgiler, üniversitemizin ilgili sayfasında belirtilmiştir.

Eğitim ve Kariyer Desteği

Öğrencilerimiz dilerse İ.Ü. Dil Merkezinin açtığı yabancı dil kurslarına kayıt yaptırabilirler. 

Ayrıca Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde birçok farklı alan ile ilgili açılan eğitimlere kayıt yaptırabilirsiniz. 

Kariyer planlaması ile ilgili olarak Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezimize danışabilirsiniz.


PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENEN AKADEMİK DAVRANIŞ STANDARTLARI

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak akademik güvenirliliği yüksek ve itibar ilkelerine uygun davranışlar sergileyen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Bu özelliklere sahip olan öğrenciler hem meslek unvanlarını hak etmiş olacaklar,  hem de öğretim üyelerinden olumlu referans alma olanağı bulacaklardır.

Bu amaç doğrultusunda,  bölümümüzce akademik güvenirliliği ve itibarı düşürdüğü kabul edilen davranışlardan bazıları, alt başlıklar halinde, aşağıda sıralanmıştır. Gerekli görüldüğü durumlarda, bu tür davranışlardan nasıl sakınılacağı hususunda açıklamalar da yapılmıştır.

TEMEL İLKELER

Akademik güvenirlilik ve itibar, en temelde bireyin kendisine ve diğerlerine karşı dürüst olması, adil olması,  saygı göstermesi, sorumluluk üstlenmesi ve sınırlılıklarını görebilmesiyle kazanılır ve korunur. Bu beş ilke (dürüstlük, adil olma, saygı gösterme, sorumluluk üstlenme ve sınırlılıklarını görebilme) öğrencilerimizden derslerde, katıldıkları araştırma projelerinde, üniversite içi yaşamlarında, saha uygulamalarında ve hatta mezuniyet sonrasında uymaları beklenilen davranış standartlarına temel oluşturmaktadır.

AKADEMİK GÜVENİRLİLİK VE İTİBARI DÜŞÜREN DAVRANIŞLAR 

I-AŞIRMACILIK :

1-Tamamen ya da kısmen başka birisi tarafından hazırlanmış bir ödevi, raporu, tezi, yayını ya da bunların tercümelerini kendisininmiş gibi göstermek.

2-Başka birisi tarafından sözlü ya da yazılı olarak (internet yazıları ve sözlü iletişim dâhil ) ifade edilmiş bir fikir veya düşünceyi kendisininmiş gibi göstermek.

3-Ödev, rapor, tezlerde kullanılan bilginin dayandığı kaynağı (internet siteleri ve sözlü iletişim dâhil) hiç beyan etmemek ya da eksik beyanda bulunmak

4-Bir çeviri yayından edinilen bilgiyi, yayının orijinalinden alınmış gibi göstermek ve kaynakçada Türkçe kaynağı bildirmemek.

5-Başka bir kaynaktan aynen alıntılanan bir ifadeyi, cümleyi ya da paragrafı- kaynağa atıf yapılsa bile- tırnak içinde vermemek.

Tırnak kullanmadan alıntılanan cümle ya da paragrafın içindeki birkaç kelimenin yeri değiştirilse bile bu durum halen aşırma olarak değerlendirilir. Başka bir kaynaktan yararlanırken, gerek olmadıkça, olduğu gibi alıntılama yapılmasından kaçınılması ve kaynakta ifade edilen düşünce ve bilginin öğrencinin kendi cümleleriyle ve kaynağa atıf yaparak ifade etmesi tavsiye edilmektedir.

6-Başka birisine ait görsel (çizim, resim, fotoğraf vs)  ya da sesli bir ürünü (internette yayınlananlar dâhil) izinsiz ve beyansız kullanmak ya da kendisine aitmiş gibi göstermek.

7-Ders kapsamında ya da danışman denetiminde yürütülen ve  araştırma fikri hoca ya da danışmana ait olan bir projeyi, tamamen kendisine ait bağımsız bir araştırma projesiymiş gibi göstermek.

8-Sınavlarda kitap, not, kayıt cihazı, telefon vs kullanarak ya da sözlü yolla kopya çekmek.

Nihai sınav notları bağıl sisteme yani sınıfın genel not dağılımına göre hesaplandığı için, kopya çeken öğrencilerin aldığı yüksek puanlar tüm diğer öğrencileri etkilemektedir. Bu nedenle kopya çekenler, emekle hak edilmiş notların bağıl sistemdeki derecesinin düşmesine yol açmaktadır. Örneğin kopya çeken öğrencinin yüksek not alması, çalışmış bir öğrencinin BA yerine CC almasına yol açabilir. Dolayısıyla öğrencilerin kopya çekenleri uyarmaları ve buna izin vermemeleri, adil değerlendirme için büyük önem taşımaktadır.

9-Derslerde alınan notları ve dağıtılan basılmamış ders notlarını, kaynağını beyan etmeden kullanmak ve izinsiz olarak dersi almayan kişilere dağıtmak.

II-UYDURMACILIK:

 1-Araştırma projeleri için toplamayı kabul ettiği verileri toplamadığı halde, toplamış gibi göstermek, yapılmamış bir uygulamayı kısmen ya da tamamen yapılmış göstermek ya da yapılmamış istatistiksel analizleri yapılmış göstermek

2-Katılmadığı bir uygulamaya, grup ödevine, çalışma grubuna, eğitim seminerine, sertifika programına, derse vs kendisini katılmış gibi göstermek

3-Yetkin olmadığı bir mesleki uygulamaya, araştırma faaliyetine vb işlemlere yetkinmiş izlenimini vermek.

 III-UYGUNSUZ YİNELEME:

1-Farklı bir araştırma projesi ya da ödev kapsamında toplanmış verilerin tamamını ya da bir bölümünü,  başka bir ödev ya da araştırma projesi için yeni toplanmış ve farklı verilermiş gibi göstermek.

2- Aynı ödev, sunum ya da raporun tamamını ya da önemli bir bölümünü, beyansız ve ilgili hocaların iznini almadan, birden fazla kez/ders için değerlendirmeye sunmak.

İlk ödev, sunum ya da rapordaki içeriğin önemli ölçüde geliştirilmesi,  ilgili hocalardan izin alınması ve önceki metine atıf yapılması koşuluyla uygunsuz yinelemeden sakınılabilir.

IV-ÇARPITARAK ALDATMA:

1-Bir araştırma ya da uygulamadan elde edilmiş verileri ve araştırma kayıtlarını yanıltma amaçlı değiştirmek, bir araştırma ya da uygulamada yürütülmüş teknik işlemler, kullanılmış araçlar, yöntemsel aşamalar ve istatistiksel analizlerle ilgili kasıtlı olarak eksik ya da yanlış bilgi vermek.

2-Bir araştırmadan elde edilmiş verileri, araştırma hipotezini desteklemediği için hiç toplanmamış gibi göstermek ya da değerlendirmeye almamak.

3-Ders kapsamında toplamayı kabul ettiği araştırma verilerini başkasına toplattırıp, kendisi toplamış gibi göstermek

4-Bireysel olarak hazırlanması gereken bir ödev, rapor ya da çalışmayı tamamen ya da kısmen başka birisi için hazırlamak

V- DESTEKLEYENLERİ BELİRTMEDE UYGUNSUZ DAVRANMAK

1-Araştırma ve diğer akademik çalışmalara yardım eden, destek veren kişi ve kurumların katkılarının ne olduğunun açık ve yazılı olarak beyan edilmemesi.

2-İstatistik, yöntem, literatür bilgisi vb gibi akademik konularda alınan yardım ve desteğin düzgün kullanılmamasından doğan sorumluluğu, yardım alınan kaynağa yüklemek.

Öğrencilerin diğer kişilerden aldığı akademik yardımları, rapor, makale ya da uygulamalarına doğru bir şekilde aksettirme ve aldıkları yardımın doğru olduğunu kontrol etme sorumluluğu bulunmaktadır. Bir araştırma yürütürken ya da rapor hazırlarken oluşmuş hatalardan sadece ve sadece yazarlık hakkı olanlar sorumlu olup, bu hataların yardım alınan diğer kişilere yüklenmesi uygun değildir.

VI-YAZARLIK HAKLARINI İHLAL ETME:

1-Birden fazla kişi tarafında planlanıp yürütülen araştırmalarda; araştırmaya katkısı bulunmuş ve yazarlık hakkı bulunan kişilerin isimlerini yayında göstermemek ve adil olmayan yazarlık sıralamasında ısrar etmek.

Yazarlık hakları ihlallerinin önlenmesi için, araştırmaya katılan tüm bireylerin araştırma ve yayın süreci boyunca yazarlık hakkını konuşmaları ve yazarlık sıralamasını son aşamaya bırakmadan karar vermeleri gereklidir. Danışmanlık alınarak yürütülen araştırma projeleri ve yayınlarla ilgili yazarlık hakkı değerlendirmeleri için Guzey (2007) ve TPD Etik Yönetmeliğinin 9.12-Yayın Hakkı maddesi yol göstericidir.

2-Danışman gözetiminde yürütülen tez ve projelerden hazırlanan yayınlardan, danışman adını izinsiz çıkarmak.

VII-ÖZENSİZ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA YÜRÜTMEK:

Öğrencilerin danışmanlık almadan saha ya da laboratuvar araştırması yürütmeleri,  yöntemsel ve etik açıdan pek çok hatayı beraberinde getirebilmektedir. Eksik bilgiyle ve özensiz araştırma ya da uygulama yürütülmesi,  potansiyel katılımcı havuzunun kirletilmesi,  katılımcıların zamanının harcanması, yanlış yönlendirilmesi vb gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir. Bu tip durumlara neden olmamak için, bilimsel araştırma veya uygulama yürütmek isteyen öğrencilerimizin akademik rehberlik, destek ve danışmanlık almaya özen göstermeleri uygun olacaktır. Özellikle lisans düzeyinde araştırma projesi yürütmek isteyen öğrencilerin, proje derslerine yoğunlaşarak bu becerilerini geliştirme fırsatı elde etmeleri mümkündür. Psikoloji lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yürütmeyi planladıkları araştırma projelerinin etik açıdan uygunluğunu, araştırmaya başlamadan önce, ilgili bölüm öğretim üyeleriyle birlikte değerlendirmeleri bölümümüzce gerekli görülmektedir.

VIII- İNSAN HAKLARI VE KATILIMCI HAKLARI İHLALLERİ:

1-Gerek günlük üniversite yaşam akışı içinde ve gerekse eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetleri kapsamında yaş, kimlik, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel tercih, etnik köken, din, mezhep, sosyo-ekonomik düzey ve engelli oluş gibi özellikler temelinde ayrımcılık yapmak,  başkalarına zarar vermek, taciz etmek ve üzerlerinde baskı oluşturmak.

  İnsan hakları, başkalarının gizlilik, özgürlük ve seçim haklarına, kültürel bilgi, bakış açısı, deneyim ve sorumluluklarına da saygı gösterilmesini gerektirmektedir (TPD, 2004, s.9)

2-Gerekli kurumsal ve bireysel onayları almadan araştırma ve uygulamaya başlamak ve yürütmek.

Öğrencilerin, yürütecekleri araştırma ya da uygulamalar için kurumsal izinlerin gerekli olup olmadığı konusunda danışmanlık alması uygun olacaktır.

Araştırma ve uygulamalarda katılımcılardan bireysel izin alınması zorunludur. Ancak bu bireysel izinlerin ne şekilde alınacağı (yazılı, sözlü, katılımcının kendisinden ve ayrıca kendisi dışında vasisinden alınması gibi) konusunda akademik danışmanlık alınması gereklidir.

3-Araştırma ya da uygulama öncesinde katılımcılara gerekli açıklamaları yapmamak.

Araştırmanın başında katılımcıya; araştırma ya da uygulama kapsamında hangi işlemlerin ne kadar süreyle uygulanacağı, bu işlemlerin herhangi bir sağlık riskinin olup olmadığı, açık ve net olarak ifade edilmelidir. Ayrıca araştırmanın amacı, araştırmaya katılmanın tamamen katılımcının rızasına bağlı olduğu, katılımcının araştırma ya da uygulamayı dilediği aşamada ve herhangi bir açıklama yapmadan sonlandırma özgürlüğü olduğu ifade edilmelidir. Ölçüm ya da uygulamaya başlanmadan evvel, katılımcıya soru sorma fırsatı verilmeli ve soruları yanıtlanmalıdır. Araştırmayı yürüten kişinin ismi, kurum adresi ve ayrıca herhangi bir şikâyet durumunda katılımcının kime başvurması gerektiği bildirilmelidir. Gerektiğinde araştırma sonrasında da katılımcıya çalışmayla ilgili açıklamalar yapılmalıdır.

Bazen araştırmanın amacının en başta belirtilmesi, araştırmanın geçerliliği açısından problem teşkil edebilir. Böyle bir riskin olup olmadığı ve katılımcılara araştırmanın amacının hangi ölçüde verilmesinin sağlıklı olacağı, danışman öğretim üyesiyle birlikte mutlaka önceden değerlendirilmelidir. Araştırmanın amacının en başta açıklanmasının uygun bulunmadığı durumlarda, uygulama sonlandırıldıktan sonra katılımcılara mümkün olduğu ölçüde gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

4-İzinsiz ve gerekçesiz olarak araştırma ya da uygulamaya dâhil olan katılımcıları yanıltmak.

Bazı durumlarda araştırma, uygulama ya da eğitimin sağlıklı yürütülebilmesi için, çalışmanın asıl hedefi farklıymış ya da ölçüm alınmıyormuş izleniminin verilmesi gerekebilmektedir. Böyle bir durumun zorunlu olup olmadığı danışmanla birlikte önceden değerlendirilmelidir.

Ancak hiçbir durumda katılımcılar, fiziksel ya da psikolojik sağlık riski konusunda yanıltılamazlar. Benzer şekilde hiçbir durumda katılımcılar, yürütülen araştırma maruz kalınan tedavinin bir parçasıymış gibi gösterilerek yanıltılamazlar. Yanıltma için izin alınan durumlarda da, katılımcılara mümkün olan en kısa sürede bu yanıltmayla ilgili gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

5-Araştırma ya da uygulamaya katılan kişilere, fiziksel ya da psikolojik sağlığı etkiyebilecek müdahalelerde bulunmak ya da böyle bir müdahale ya da uygulamaya katılması için katılımcılara baskı uygulamak.

6-Katılımcıları, kişisel bilgilerini vermeye ya da açıklamaya zorlamak.

7-Önceden öngörülmeyen ancak uygulama sırasında katılımcıda gerginlik yarattığı gözlenen müdahaleleri anında sonlandırmamak.

8-Katılımcılardan toplanan bilgilerin ve alınan ölçümlerin gizliliğini koruyamamak, bu bilgi ve ölçümlerin izinsiz üçüncü kişi ya da kurumlara aktarılması ya da bunlarla ilgili izinsiz açıklama yapmak.

Bu ilkenin temel hedeflerinden biri, kişinin kendisinden alınan psikolojik ölçümlerin ifşa edilmesinden dolayı zarar görmesini önlemektir. Bir diğer hedef,  katılımcıların gelecekte gereksiz bir şekilde, örneğin ilk çalışmayla alakasız farklı bir araştırmaya davet için rahatsız edilmesini engellemektir. Ancak araştırmacı topladığı verileri en az beş yıl süreyle korunaklı bir şekilde saklama zorunluluğu olduğunu ve talep edildiği takdirde topladığı verileri ilgili ders hocalarına, tez jüri üyelerine, etik kurul üyelerine ve akademik yayın kurullarının incelemesine açması gerektiğini daima hatırlamalıdır.

 9-Derslerde, uygulamalarda ya da araştırma yürütürken izinsiz her tür elektronik kayıt almak.

 IX- HAYVAN HAKLARI İHLALLERİ:

1-Araştırma, uygulama ve eğitim kapsamında hayvanların kullanılması gerekli olduğunda,  asıl çalışmaya başlamadan önce hayvan bakımı, elleme vb gibi konularda gerekli ön-eğitimlerin alınmaması, çalışmanın danışman denetim ve gözetiminde yürütülmemesi.

Hayvan çalışmalarının,  ilgili etik yönetmeliklere uygun olarak ve danışman gözetiminde yapılması zorunludur. Öğrenciler hayvan çalışmaları yürütmeden önce gerekli ön-eğitimleri almalı,  İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi ve ayrıca danışmanca verilen diğer dokümanları çalışma öncesinde okumalıdırlar.

X-GÜVEN VE HUZURU BOZUCU DAVRANIŞLARDA BULUNMAK:

1-Öğretim üyeleri tarafından yürütülen projelerde gönüllü ya da ücret karşılığı görev almış öğrencilerin,  çalıştıkları projenin özgün fikri ve yöntemsel özellikleri, katılımcılara ilişkin kişisel kayıtlar vb gibi bilgileri izinsiz açıklaması.

2-Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini engelleyecek ya da zorlaştıracak davranışlarda bulunmak.                                                                               

3-Herhangi bir kanıt olmadığı halde ve sadece başka birisini zor durumda bırakmak maksadıyla asılsız beyanlarda bulunmak.

XI- AKADEMİK GÜVENİRLİLİK VE İTİBARI DÜŞÜRÜCÜ AVRANIŞLARDA BULUNMANIN SONUÇLARI

Bölümümüzce yapılan uyarılara rağmen akademik güvenirliliği ve itibarı düşürücü davranışlarda ısrarla bulunduğuna kanaat getirilen öğrenciler hakkında YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin işletilmesi için gerekli adımlar atılacak ve ayrıca haklarında bu kanaatin kesinleştiği öğrencilere,  bölüm öğretim üyelerince referans verilmeyecektir.

 

Bu metin hazırlanırken, 2547 sayılı YÖK kanununun Madde 4a’da belirtilen hedefleri ve bu kanuna bağlı Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 15. maddesinde bölüm kurullarına yüklenen görevler çerçevesinde, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Helsinki İnsan Hakları Bildirgesi ile değişik kurum ve üniversitelerin etik yönetmelikleri göz önünde bulundurulmuştur.Yararlanılan Kaynaklar

1-Guzey, M (2007). Araştırma Etiğinin Bir Başka Boyutu: Yazarlık Hakkının Etik Açıdan Değerlendirilmesi, Türk Psikoloji Bülteni, 13 (41), S 1-6.

 2- Hacettepe Üniversitesi (y.y.). Hacettepe Üniversitesi Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri. 16.02.2011 tarihinde http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/yayin/yonerge.php

adresinden alınmıştır.

 3-İstanbul Üniversitesi (2010). İstanbul Üniversitesi İnsan Denekler Üzerinde Yürütülecek Bilimsel Araştırmalar ve Etik Değerlendirme Kurulları Yönergesi.

 4-İstanbul Üniversitesi (2010). İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu İşleyiş Esasları.

 5- İstanbul Üniversitesi (2011). İstanbul Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi.

 6-İstanbul Üniversitesi (2011). İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi.

7-Türk Psikologlar Derneği (2004). Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği. 05 Ağustos, 2011 tarihinde http://www.psikolog.org.tr/Belgeler/tpd-yonetmelikler/turk-psikologlar-dernegi-etik-yonetmeligi.doc adresinden alınmıştır.

8-TÜBİTAK (2010). TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği, 05.08.2011 tarihinde http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//mevzuat/yonetmelik/ yonetmelikIII_9.pdf adresinden alınmıştır.

9- University of Wisconsin (n.d.). Academic Misconduct – An Overview. 27 Temmuz 2011 tarihinde http://students.wisc.edu/saja/misconduct/UWS14.html adresinden alınmıştır.

10-Psychology Department, University Of Hertfordshire (2005). Ethical Guidelines For Research With Human Subjects. 26 Temmuz 2011 tarihinde http://www.psy.herts.ac.uk/ EthicalGuidelines.html adresinden alınmıştı

erasmusErasmus + Programı

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayat boyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.
Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Ulusal Ajans’a ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Ayrıntılı bilgi için : http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1

Bölümümüzden Erasmus+’a katılmak isteyen öğrenciler, Erasmus Program Koordinatörlüğünün websitesini takip edebilirler.

İkili anlaşmalar için tıklayınız.

Bölüm Erasmus+ Koordinatörü:

Araş. Gör. Özgün Taktakoğlu

B Blok 2. Kat Oda 05

Tel: 0212 440 00 00 ext. 15790İstanbul Üniversitesi Öğrencileri İçin Mevlana Programı

Mevlana Programı, yurtdışındaki çeşitli üniversitelerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişimini kapsamaktadır. 

Üniversitemiz Azerbaycan, Cezayir, Fas, Güney Kore, Kazakistan, Kırgızistan, Malezya, Moğolistan ve Ürdün ile sosyal bilimler alanında anlaşmaya sahip olmakla birlikte Brezilya ile de bu alanda anlaşma imzalamak için girişimlerini sürdürmektedir. 

Başvuru

Programa başvurmak için, akademik not ortalaması en az 2.50 olmalı, son 2 yıl içinde, tercih edilecek üniversitenin eğitim diline ait YDS (en az 50) veya TOEFL/IBT (en az 60) belgesi olmalı, yabancı dil belgesine sahip olunmaması durumunda ise Mevlana Koordinatörlüğü’nün belirlemiş olduğu tarihlerde (http://mevlana.istanbul.edu.tr/ adresinden takip edilebilir) üniversite yabancı dil sınavına girilmesi gerekmektedir. 

Değerlendirme, ağırlıklı not ortalamasının %50’si ile dil sınavının %50’sinin toplamı alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalaması sonucu yapılan sıralama ile gerçekleştirilmektedir. 

Sınavı kazanan öğrencilere, Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika kıtalarında yer alan üniversiteler için aylık 1200 TL, Sahraaltı Afrika, Orta Asya bölgelerinde yer alan üniversiteler için aylık 1100 TL, Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yer alan üniversiteler içinse aylık 1000 TL burs imkanı sağlanmaktadır (Burs miktarları, YÖK’ün 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için belirlemiş olduğu miktarlardır). Program kapsamında değişim en az 1, en fazla 2 dönemdir.Öğrencilerin staj yapması, lisans öğrenimi sırasında edinilen teorik bilgilerin meslek hayatında nasıl uygulandığını öğrenmelerine, psikoloji biliminin farklı alanlarında uygulamalı bilgiler elde etmelerine, mezun olduktan sonra uzmanlaşmak istediği alt alanı belirleyebilmelerine ve bu alana teorik ve pratik açıdan daha iyi hazırlanabilmelerine katkı sağlayacaktır.

Bölümümüzdeki Stajlar Hakkında Genel Bilgiler

Bölümümüzde gönüllü staj uygulaması gerçekleşmektedir. Gönüllü stajlar, kendi girişimleri ile staj bulan öğrencilerin ve İÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ‘Staj Projesi’nde yer alan öğrencilerin katılımı şeklinde yürütülecektir. Gönüllü staj yapan öğrencilerin sigorta bildirimleri ve prim ödemeleri üniversitemiz tarafından yapılacaktır. Mezun olana kadar her öğrencinin sigortalı olarak sadece 1 aylık staj yapma imkânı bulunmaktadır. Fakülte Kurulunun almış olduğu karara göre gönüllü stajlar sadece 19 Ağustos ile 14 Eylül tarihleri arasında yapılabilir.

Kendi girişimi ile gönüllü staj yapacak öğrenciler için prosedür şu şekilde işleyecektir:

  • Öğrenci staj yapmak istediği kuruma karar verir. Eğer staj yapılacak yer uygun ise aşağıda yer alan gerekli evrakları alıp işlemlere başlayabilirsiniz.

  • Ek-1’de yer alan evrak, bölüm başkanlığı tarafından imzalanacaktır.
  • Ek-2’de (3 adet çıktı alınacak) yer alan evrakta, öncelikle öğrenci bilgileri ve staj yapılacak kurumun bilgilerini eksiksiz doldurmalısınız (buradaki evraklara fotoğraf yapıştırmayı unutmayın, resmin üzerine mühür basılması gerekiyormuş artık). Daha sonra sırasıyla Staj Komisyonu ve Fakülte Sekreterliğinden gerekli imzalar alınıp, staj yapacağınız kuruma bu evrakı onaylatmak için gidebilirsiniz. Staj yapacağınız yerden imza ve onaylar alındıktan sonra Staj Komisyonuna belgelerinizi getirmeniz gerekmektedir.

  • Yukarıdaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Ek-3, Ek-4 (2 adet çıktı alınacak) ve Ek-5’de yer alan evraklar doldurulduktan sonra Psikoloji Bölümü Staj Komisyonuna teslim edilecektir. Öğrencilerin ilgili evraklar dışında 2 adet vesikalık resim, 1 adet öğrenci kimlik fotokopisi ve 1 adet kimlik fotokopisini de vermeleri gerekmektedir.

  • Bu sürecin ardından sigortanızın işleme konmasıyla ilgili her türlü probleminiz için stajla ilgilenen idari personele (Mehmet Fatih İspir) danışabilirsiniz.

Not1: Staj yapacak öğrenciler staj evraklarını 1 Ağustos tarihine kadar bölüm staj komisyonuna teslim etmek zorundadır. Evrakların hazır hale gelmesinden sonra sigorta girişi için yapılması gereken işlemlerden, staj süresince öğrencinin bağlı olduğu fakültedeki stajdan sorumlu idari personel sorumludur.

Not2: Bazı kurumlarda staj yapabilmek için “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” almış olma koşulu bulunmaktadır. Önümüzdeki dönem içerisinde Edebiyat Fakültesi bu eğitimi verecek olursa sizlere duyurusu yapılacaktır. Staj yapacağınız kurum bu belgeyi talep ediyorsa ve Edebiyat Fakültesi ilgili eğitimi gerçekleştirmediği taktirde eğitim almak için İstanbul Üniversitesine bağlı birimlere (Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi vb.) danışabilirsiniz.

Bölümün vereceği onaylara ve staj sürecine dair soru ve problemleriniz için Psikoloji Bölümü Öğrenci Staj Komisyonu:

Arş. Gör. Muhammed Şükrü Aydın

E-posta: muhammed.aydin@istanbul.edu.tr

Oda Numarası: B Blok 2. Kat 11 (238)

Görüşme Saatleri: Salı, 14:00-15:00

Gerekli formlar:

EK-1: Staja Başvurmak İçinBölüm Başkanına İmzalatılacak Form

EK-2: Staj Formu

EK-3: Adres Bilgi Formu

EK-4: Sağlık Yardımı Formu

EK-5: Taahhütname


psikoloji-klubu

Biz Kimiz? 

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Öğrencileri Topluluğu olarak 1995’te faaliyetlere başladık. 2003 yılından bu yanaysa Psikoloji Kulübü adı altında etkinliklerimizi sürdürüyoruz.

Toplamda 5 alt takım, 15 kişilik bir yönetim kadrosu ve 100’ü aşkın üyeye sahibiz. İstanbul Üniversitesi’nde ve diğer üniversitelerde okuyan psikoloji öğrencileri başta olmak üzere tüm ilgililerin; psikoloji bilimiyle ilgili gelişmeleri takip etmelerine, bu alandaki bilgi birikimlerini artırmalarına ve bilgi paylaşımında bulunmalarına imkan sağlayacak sosyal ortamlar yaratmayı hedefliyoruz.

Seminer Takımı

Seminer takımı yıl boyunca alanda çalışan psikologları, psikiyatrları, akademisyenleri, ilgili sivil toplum kuruluşlarını okulumuza davet ederek alanla ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştığı seminerler düzenlenmesini sağlar. Ayrıca öğrencilerin de ilgilendikleri konu üzerine sunum yapma imkanı vardır.

Sosyal Sorumluluk Takımı

Zor koşullarda eğitim gören öğrencilere destek olmak, çevreyi korumak, toplumsal sorunlarla ilgili farkındalığı artırmak ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak amacıyla etkinlikler ve kampanyalar düzenler; düzenlenen kampanyalara katılarak destek olur.

Kültür Sanat Takımı

Genellikle sanat ve psikolojinin birleştiği konularda sunumlar yapılır. Film analizi, film gösterimi, kitap atölyesi gibi etkinlikler ve sinema/tiyatro/müze gezileri düzenlenir.

Sosyal Faaliyet Takımı

İÜPK’nın en “eğlenceli” takımıdır. Adından da anlaşılacağı gibi sosyal faaliyet takımı tamamen sosyal aktivitelere dönüktür. Tanışma çayı, bölüm yemekleri, kahvaltı ve diğer gezileri organize eder

İletişim Takımı

Kulübün sosyal medya hesaplarının, blogunun ve web sitesinin yönetiminden sorumludur. Güncel paylaşımlar yaparak etkinliklerin duyurulmasını sağlar. Etkinlikler esnasında paylaşım yapar.

 

İÜPK bugüne kadar pek çok etkinliğe imza atarak kendisine hem İstanbul Üniversitesi bünyesinde, hem de Türkiye’deki tüm psikoloji öğrencilerini temsil eden Türkiye Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu’nda (TPÖÇG) saygın bir yer edinmiştir. 

İÜPK’ya ulaşmak ve  etkinlikleri takip etmek için:


Türk Psikologlar Derneği
http://www.psikolog.org.tr/


American Psychological Association(APA)
http://www.apa.org/


İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi 
http://kariyer.istanbul.edu.tr/


Öğrenci İşleri
http://ogrenci.istanbul.edu.tr/tr/_


AKSİS
http://aksis.istanbul.edu.tr/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f


Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı
http://psk.baskent.edu.tr/docs/AYKK_04.pdf


Rorschach ve Projektif Testler Derneği

http://www.rorschachturk.org/